Administraties

Ondernemers en particulieren kunnen bij ons terecht voor verschillende werkzaamheden op administratief en financieel gebied.

Voeren administratie

Naast de financiële administratie kunnen wij ook de debiteuren- en crediteuren-, voorraad- en loonadministratie voeren. Afhankelijk van de wensen van de ondernemer zijn onze kwaliteiten op deze terreinen inzetbaar. Desgewenst verwerken wij alle data die horen bij een administratie op ons kantoor of bij de opdrachtgever.

Over Ons

Verzorgen loonadministratie

Het voeren van een loonadministratie is een vakgebied op zich. Wij zijn bekend met de wettelijke regelingen en CAO-bepalingen. Een belangrijk element van het rendement van een ondernemer zijn tevreden werknemers. Wij maken dan ook duidelijke afspraken zodat de aanlevering van loonstroken door ons kan worden gegarandeerd. Bovendien leveren we u desgewenst bestanden aan waarmee salarisbetalingen automatisch in uw internetbank-module worden ingelezen.

Samenstellen jaarrekening

Op basis van (digitaal) aangeleverde data stellen wij de verlies- en winstrekening alsmede de balans samen. Wij bespreken de resultaten en rendementen van de onderneming met de klant en nemen de financiële en fiscale positie door. Op basis hiervan kan de ondernemer keuzes maken die zijn onderneming ten goede komen.