Advies

Investeringsbeslissingen, financieringsvraagstukken, overnamekansen en verhuizingsmogelijkheden, beschikbare subsidies. Elke ondernemer krijgt regelmatig dergelijke dilemma’s voorgeschoteld. Op basis van cijfers en bedrijfseconomische rationaliteit staan wij onze opdrachtgevers in deze trajecten terzijde.

Hypotheken en leningen

Financieringen kunnen grote gevolgen hebben voor de financiële positie van een persoon. Voor het afsluiten dient een voorgenomen besteding en een financieringsaanbod afgestemd te zijn op iemands persoonlijke situatie en mogelijkheden. Voor het vinden van een goede ‘fit’ zijn wij graag sparringpartner.

advies

Pensioen- en verzekeringsaangelegenheden

Ook bij pensioenen en verzekeringen spelen financiële ruimte en verplichtingen en daarmee samenhangende fiscale gevolgen een belangrijke rol. Wij leggen graag verschillende opties naast elkaar en beoordelen samen waar het voordeel zit.

Scheiding, erfenis en schenking

Gebeurtenissen als scheidingen en het overlijden van een naaste kunnen grote financiële en fiscale effecten met zich meebrengen. Wij zijn op de hoogte van de meest recente wetgeving en zoeken in overleg en samenspraak naar een optimale uitwerking.